Tövbe Duası

Tövbe Duası

Tövbe Duası; Hatalar biz insanlar içindir. Rabb' imiz Tebarake Süresi 2. ayeti kerimesinde "O ki, ölümü ve dirimi yarattı, sizi imtihana çekip hanginizin davranış bakımından daha güzel olduğunu bildirmek için. O öyle güçlü, bağışlayandır" buyurmuştur. Yani biz insanlar dünyaya imtihan için gönderildik ve nefes alıp verdiğimiz sürece imtihana tabiyiz. Ayeti Kerimesinde de buyurduğu gibi Rabb' imiz kıyamet gününde kimin daha güzel amel işlediğini görmek istiyor. Evet geçmişte hatalar işlemiş olabilir, fakat Rabb' imiz ben bağışlayıcıyım buyuruyor. Geçmişteki hatalarımızdan dolayı ümitsizliğe düşmeden bir daha kesinlikle işlememeye karar verip Rabb' imiz den af dilemeliyiz."Sonra Allah, bunun ardından dilediğine tevbe nasip eder. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir"(Tevbe /27) " Kim yaptığı haksızlıktan sonra tevbe eder, halini düzeltirse, şüphesiz Allah, onun tevbesini kabul eder. Çünkü Allah bağışlayan, merhamet edendir" (Maide/ 39) Kur'an-ı Kerim'de ve bazı Hadisi Şerifler de nasıl tövbe edeceğimiz bize bildirilmiştir. Unutmamak gerekir kii tövbenin aslı kalbin pişman olup, işleneni bir daha yapmamaya karar vermesidir.

Tövbe Duası İlgili Hadisi Şerifler;

  • El-Eğğaru'l-Müzenni' den (r.a.) rivayet edilmiştirki;Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu."Benim kalbime bir dalgınlık gelir. Ben de günde yüz defa Allah'a istiğfarda bulunurum. (Müslim, Ebu Davud)
  • Ebu Hureyre (r.a.) dan rivayet edilmiştir ki; O Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurduğunu işitmiştir. "Allah'a yemin ederim ki ben, günde yetmiş defadan çok Allah' dan mağfiret dilerim ve O'na tövbe ederim. ( Buhari, Tirmizi)
  • Şeddad İbni Evs'den (r.a.) rivayet edilmiştir. Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur.Allahümme ente Rabbî lâ ilahe illâ ente. Halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve vâ’dike mes’tetâtü eûzü bike min şerri mâ sanâtü ebû’ü leke bi-nîmetike aleyye ve ebû’ü bizenbî. Fağfirlî. zünûbî feinnehû lâ yağfıruz-zünûbe illâ ente" (Buhari, Müslim, Nesai)
  • Ma’nâsı: “Allah’ım! Sen benim Rabbimsin. Senden başka (ibâdete lâyık) hiçbir ilâh yoktur. Ancak sen varsın. Beni sen yarattın. Şüphesiz ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar, Zât-ı Ecelli âlâna verdiğim sözde durmağa çalışıyorum. Ya Rabbi! işlediğim günahların şerrinden sana sığınıyorum.Bana lütuf ve ihsan buyurduğun nimetleri ikrar ve itiraf ediyorum, günâhlarımı da itiraf ediyorum. Yâ Rabbi! Beni mağfiret buyur (günâhlarımı bağışla), zira senden başka günâhları bağışlayacak (mağfiret edecek, af edecek) yoktur.”
  • Peygamber Efendimiz “Her kim, bu duâyı inanarak sabahleyin okur da o gün akşama çıkmadan ölürse o kimse cennetliktir. Her kim de akşamleyin okur da, sabah olmadan (sabaha çıkmadan) ölürse o kimse cennet ehlindendir (Cennete girecektir).” buyurdular.
  • İbni Mes'ud' dan (r.a.) rivayet edildiğine göre Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur. Kim bunları söylerse Savaştan bile kaçmış olsa günahları dökülür."Estağfirullâhellezî lâilâhe illâ huvel hayyel kayyume ve etûbu ileyh."(Ebu Davud, Tirmizi, Hakim) Hayat sahibi olup her şeyi idare ayakta tutan, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tan mağfiret dilerim.
Gelin Hep Beraber Tövbe Duası Yapalım
Tövbe Ya Rabbi estağfirullah...
Tövbe Ya Rabbi estağfirullah...
Tövbe Ya Rabbi estağfirullah...
El Azim El kerim ellezi ella ilahe illallahu Tövbeten vel mağfireten..
Lenna innehu Tevvaburrahim..
Ya Rabbi ilahi Ya Rabbi eğer benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan,ayağımdan ve sair azalarımdan...
Berru buaniye gelinceye kadar...
Kelime-i Küfür Sefeyli küfür, Şirk, hata, Yalan dolan her ne türlü nemumeyse ben onların cumlesıne tövbe ettım pişman oldum, Pişman-in nadim oldum ...
Bir dahi işlememesıne etlememesıne azm-ü kasdi cast eyledim...
Peygamberlerin Evveli Hz. Adem
Ahiri Muhammed Mustafa s.a.v. Senin gıbbelin her ne getirdiyse ve her ne getirip haber verdiyse dilim ile İkrar, Kalbim ile Tasdik, Boynum ile engıyad eyledim...
Haktır ve sadıktır haktır ve gerçektir...
Amentu billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve Resulihi velyevmilahiri ve bil Kader-i hayrihi ve şerrihi minellahi Teala vel beasu bağdel mevti hakkun..
Eşhedü enla ilahe illallah ve Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Rasuluhu...
Rızayı Resul için şevk ile birdaha:
Eşhedü enla ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Rasuluhu..
Tövbemizin kabulu için Aşk ile birdaha:
Eşhedü enla ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu...

Rabb' im Tövbe Duamızı Kabul Buyursun İnşaAllah
Son Güncelleme : 24.03.2021 06:11:52
Tövbe Duası ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Tövbe Duası Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Tövbe Duası"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Ya Vedud Duası
Ya Vedud Duası
Ya Vedud Duası, Bu dua Allah'ın Kur'a-nı Kerim de geçen 99 isminden biri olan Vedud ismi ile yapılan bir duadır. Vedud isminin anlamı 'sevilmeye çok layık olan'dır. Vedud duası genellikle sevgi, sevilme ihtiyacına karşı okunan bir duadır. Ayrıca sıkı...
Hz Yunus Duası
Hz Yunus Duası
Hz Yunus Duası, tevbe, pişmanlık, Allah'a karşı acziyet ve affedilme talebi içeren güzide bir duadır.Hz Yunus'un Kuran'da Geçen Hikayesi:Hz Yunus kavmine Allah'ın davetini bildirir. Ama kavmi bu davete kulak tıkar. Kavminin bu tutumuna kızan Hz Yunus...
Elham Duası
Elham Duası
Elham duası, Mekke de inmiştir.. Toplam yedi ayetten oluşmaktadır. Tam olarak inen ilk suredir. Kuranı kerim de birinci sırada, nüzul yani iniş sıralamasında beşinci suredir. kuranı kerimin sayfasını açtığımızda ilk karşımıza çıkan sure olduğu için, ...
Dil Bağlama Duası
Dil Bağlama Duası
Dil Bağlama Duası, Namaz abdesti aldıktan sonra üç defa Ayetel kürsi okuyup, ardından Ya Hayyu Ya kayyum Ya Bediassemavati Ya Zelcelali Vel İkram okunur, sonra ey Allah'ım; filan kişinin bana karşı dilini bağla, ağzını kilitle hakkımda hayır ve iy...
Mahkeme Duası
Mahkeme Duası
Mahkeme duası, mahkemelik olan bir işinizde endişeniz olursa bol bol okunmalıdır. Dua Allah ile kurulan bir köprüdür. Bizler Rabbimize açılırsak, içimizde sıkıntı, kuruntu olmadan yaşayabiliriz. Hakkın ve adaletin olduğu bir yerde her şey hayırlıdır....
Doğumu Kolaylaştıran Dua
Doğumu Kolaylaştıran Dua
Doğumu Kolaylaştıran Dua, Kadınların hayatlarının en özel dönemi hamilelik dönemidir. Fakat bu dönemin sonunda doğum olduğu için hamileliğin tadına varmak yerine doğum sancısı korkuları ile uğraşır anne. Karnına cenini yerleştiren Rabb'i kadına elbet...
Rabbena Duası Ve Anlamı
Rabbena Duası Ve Anlamı
Rabbena Duası Ve Anlamı, Rabbena Duası Kuran-ı Kerim sürelerinden ve aynı zaman da namaz sürelerinden biridir. Kıymetli süreler arasında olan rabbena duasının anlamı da büyüktür. Bu duanın şifası çok olduğundan namazlardan sonra bol bol okumakta fayd...
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası, İsmi Azam kelime anlamı olarak isimlerin en büyüğü anlamına gelmektedir. Esma-ül Hüsna yüce Allah' ın Kur'an da geçen 99 adıdır ve İsmi Azam bu isimler içinden en büyük en faziletli olanıdır. İsmi Azam Duası ise tam olarak hangisi ol...
Adet Olmak İçin Dua
Adet Olmak İçin Dua
Adet olmak için dua, adet, sağlıklı olan her bayanın yaşamında olan bir vücut fonksiyonudur. Bu çoğu kişilerde düzenli olarak her ay görülürken, bazı kişilerde de düzensiz olabilmektedir. Bayanlarda adet döngüsü denilen süreç, menopoz dönemine ka...
Yasin Bağışlama Duası
Yasin Bağışlama Duası
Yasin bağışlama duası, Yasin okuduktan sonra yapılan bağışlama duası etkili olmakta ve ölen bir kişinin ardından veya ölmekte olan bir kişinin başında okunur ve ona hediye edilir.Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim.Elhamdülillahi r...
Kıtmir Duası
Kıtmir Duası
Kıtmir duası, halk arasında nazar duası olarak ta bilinir. Daire şeklinde ayet ve isimler yazılarak ortaya kıtmir adının yerleştirilmesiyle yazılmaktadır. Bunun sebebi duanın diğerlerinden ayrı tutulmak istenmesidir. Bu "Allah'ım Ashab-ı Kehf hürmeti...
İstek Duası
İstek Duası
İstek duası, Allah'tan bir isteğiniz olduğunda, bir dileğiniz olduğunda okunmalıdır. İsteklerinizin ,dileklerinizin Allah katında kabul olması için, sadece du etmeni değil iyi bir kul olmanız gerekir. Üzerinize düşen vazifeleri yerine getirmelisiniz....

 

Ya Vedud Duası
Hz Yunus Duası
Elham Duası
Dil Bağlama Duası
Mahkeme Duası
Doğumu Kolaylaştıran Dua
Rabbena Duası Ve Anlamı
İsmi Azam Duası
Adet Olmak İçin Dua
Yasin Bağışlama Duası
Kıtmir Duası
İstek Duası
Esmaül Hüsna Duası
Kar Duası
Dilek Duası
Şans Duası
Hz Alinin Duası
Hızır Duası
Ayetel Kürsi Duası
Sabah Namazından Sonra Okunacak Dua
Rabbi Yessir Duası
Miftahul Cennet Duası
Kün Feyekün Duası
Cin Duası
Şirinlik Duası
Sevdiğinin Araması İçin Dua
Hayır Duası
Zenginlik Duası
Rüyada Dua Etmek
İşyeri Bereket Duası
Popüler İçerik
Esmaül Hüsna Duası
Esmaül Hüsna Duası
Esmaül Hüsna Duası, güzel isimler demektir ki bu Allah'ın 99 isminden oluşur. Allah'ın sıfatlarından oluşan bu isimlerin her biri farklı anlamda ve h...
Kar Duası
Kar Duası
Kar duası, aynı yağmur duası gibi bazı bölgelerde yapılmaktadır. Karın yağmasına ihtiyaç duyulan bölgelerde, uzun bir süre kar yağmaması yüzünden insa...
Dilek Duası
Dilek Duası
Dilek duası, her zaman bilinmekte olup yedisinden yetmişine hemen hemen her zaman okunulacak bir dua olmaktadır. Dilek duası istenilen bir şeyin olmas...
Şans Duası
Şans Duası
Şans duası, dinimizde şans diye bir kavram yoktur. Bu dualar nasip açıcı olarak okunmalıdır. Kuran-ı Kerim'de "Ey iman edenler! şarap, kumar, dikili t...
Hz Alinin Duası
Hz Alinin Duası
Hz Ali'nin Duası, Hz Ali allah dostu peygamber efendimizin( s.a.v ) amcasının oğlu olarak bilinir. Ayrı yeten Hz Ali halifelikte yapmıştır bir dönem. ...
Hızır Duası
Hızır Duası
Hızır duası, dünyevi istek ve arzuların gerçekleşmesi için okunan bir duadır. Hızır (as)'ın okuduğu vird ve duasıSabah ve akşam namazlarının ardından ...
Ayetel Kürsi Duası
Ayetel Kürsi Duası
Ayetel Kürsi Duası, Bu surede Allah’ ın büyüklüğünden ve yüceliğinden bahsedilmektedir. Aynı zamanda bu surede Allah ın sıfatları da geçmektedir. Ha...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Ya Vedud Duası
Hz Yunus Duası
Elham Duası
Dil Bağlama Duası
Mahkeme Duası
Dedigim Dedik;(
Eşimin Gözü Dışarda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Dedigim Dedik;(
Eşimin Gözü Dışarda
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022