Fetih Duası

Fetih Duası

Fetih duası, bu duada İslam dünyasının elde edeceği başarı ve zaferden bahsedilir ve bu nedenle fetih adını almıştır. Bu dua hicretin altıncı yılında Hudeybiye antlaşması dönüşünde Mekke ve Medine arasında inmiş olan dualardan biridir yirmi dokuz ayetten oluşur. Fetih duasının mealine ayet ayet bakacak olursak,
1.Doğrusu biz sana apaçık bir fetih ihsan ettik
 • 2.Böylece Allah senin gelmiş geçmiş günahlarını bağışlar sana olan nimetini tamamlar ve seni doğru yola iletir
 • 3.Ve sana Allah şanlı bir zaferle yardım eder
 • 4.İmanlarına iman katsınlar diye müminlerin kalplerine güven indiren O'dur göklerin ve yerin orduları Allah'ındır Allah bilendir her şeyi hikmetle yapandır
 • 5.Mümin erkekle mümin kadınların içinde ebedi kalacakları altlarında ırmaklar akan cennetlere koyması onların günahlarını örtmesi içindir işte bu Allah katında büyük bir kurtuluştur
 • 6.Ve o Allah hakkında kötü zanda bulunan münafık erkeklere ve münafık kadınlara Allah'a ortak koşan erkeklere ve ortak koşan kadınlara azap etmesi içindir kötülük onların başlarına gelmiştir Allah onlara gazap etmiştir lanetlemiş ve cehennemi kendilerine hazırlamıştır orası ne kötü bir yerdir
 • 7.Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır Allah çok güçlüdür hüküm ve hikmet sahibidir
 • 8.Şüphesiz biz seni şahit müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik
 • 9.Ki Allah'a ve Resulüne iman edesiniz ve bunu takviye edip O'na saygı gösteresiniz ve sabah akşam O'nu tesbih edesiniz
 • 10.Herhalde sana bey'at edenler ancak Allah'a bey'at etmektedirler Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir kim ahdi bozarsa ancak kendi aleyhine bozmuş olur kimde Allah'a verdiği ahde vefa gösterirse Allah ona büyük mükafat verecektir.,
 • 11.Yakında a'rabilerden geri kalmış olanlar sana diyecekler ki "mallarımız ve ailelerimiz bizi alıkoydu Allah'tan bizim bağışlanmamızı dile" onlar kalplerinde olmayanları dilleri ile söylerler de ki Allah size bir zara gelmesini dilerse veya fayda etmenizi isterse O'na kim karşı kimin gücü bir şeye yetebilir hayır Allah yaptıklarınızdan haberdardır
 • 12.Aslında siz Peygamber ve müminlerin ailelerine geri dönmeyeceklerini sanmıştınız bu sizin gönüllerinize güzel göründü de kötü zanda bulundunuz ve helaki hak etmiş bir topluluk oldunuz
 • 13.Kim Allah'a ve Resulüne iman etmezse şüphesiz biz kafirler için çılgın bir ateş hazırlamışızdır
 • 14.Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır O dilediğini bağışlar dilediğini azaplandırır Allah çok bağışlayan çok merhamet edendir
 • 15.Siz ganimetleri almak için gittiğinizde geri kalanlar bırakın bizde arkanıza düşelim diyeceklerdir onlar Allah'ın sözünü değiştirmek isterler de ki siz bizimle gelemeyeceksiniz Allah daha önce öyle buyurmuştur onlar size bizi kıskanıyorsunuz diyeceklerdir bilakis onlar pek az anlayan kimselerdir
 • 16.Arabilerin geri bırakılmış olanlarına de ki siz yakında çok kuvvetli bir kavme karşı savaşmaya çağrılacaksınız onlarla savaşırsınız ve Müslüman olurlar eğer itaat ederseniz Allah size güzel bir mükafat verir ama önceden döndüğünüz gibi yine dönecek olursanız sizi acıklı bir azaba uğratır.
 • 17.Köre vebal yoktur topala da vebal yoktur hastaya da vebal yoktur bununla beraber kim Allah'a peygambere itaat ederse Allah onu altında ırmaklar akan cennetlere sokar kim de geri kalırsa onu acı bir azaba uğratır
 • 18.Ant olsun o ağacın altında sana bey'at ederlerken Allah müminlerden razı olmuştur kalplerinde olanı bilmiş onlara güven indirmiş ve onları pek yakın bir fetih ile mükafatlandırmıştır
 • 19.Allah onları elde edecekleri bir çok ganimetlerle de mükafatlandırdı Allah çok güçlüdür hüküm ve hükmet sahibidir
 • 20.Allah size elde edeceğiniz bir çok ganimetler vaat etmiştir bunu size hemen vermiş ve insanların ellerini sizden çekmiştir ki bu müminlere bir işaret olsun ve Allah sizi doğru yola iletsin
 • 21.Bundan başka sizin gücünüzü yetiremediğiniz ama Allah'ın sizin için kuşattığı ganimetler de vardır Allah her şeye kadirdir
 • 22.Eğer kafirler sizinle savaşsalardı arkalarını dönüp kaçarlardı sonra bir dost bir yardımcı bulamazlardı
 • 23.Allah ın öteden beri gelen kanunu budur Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın
 • 24.O sizi onlara karşı muzaffer kıldıktan sonra Mekke'nin göbeğinde onların ellerini sizden sizin ellerinizi onlardan çekendir Allah yaptıklarınızı görendir
 • 25.Onlar inkar eden ve sizin Mescidi haramı ziyaretinizi ve bekletilen kurbanların yerine ulaşmasını men edenlerdir eğer kendilerini henüz tanımadığınız mümin erkekler ile mümin kadınları bilmeyerek ezmek suretiyle bir vebalin altında kalmanız ihtimali olmasaydı Allah savaşı önlemezdi dilediklerine rahmet etmek iççin Allah böyle yapmıştır eğer onlar birbirinden ayrılmış olsaydı elbette onlardan inkar edenleri elemli bir azaba çarptırırdık
 • 26.O zaman inkar edenler kalplerine taassubu cahiliyet taassubunu yerleştirmişlerdir Allah da elçisine ve müminlere sükunet ve güvenini indirdi onları takva sözü üzerinde durdurdu. Zaten onlar buna pek layık ve ehil kimselerdi Allah her şeyi bilendir
 • 27.Ant olsun ki Allah elçisinin rüyasını doğru çıkardı Allah dilerse siz güven içinde başlarınızı tıraş etmiş ve saçlarınızı kısaltmış olarak korkmadan mescidi harama gireceksiniz Allah sizin bilmediğinizi bilir işte bundan önce size yakın bir fetih verdi
 • 28.Bütün dinlerden üstün kılmak üzere peygamberini hidayet ve hak din olarak gönderen odur şahit olarak Allah yeter
 • 29.Muhammet Allah'ın elçisidir onun yanında bulunanlar da kafirlere karşı çetin kendi aralarında merhametidir onları rükua varırken görürsün Allah'tan lütuf ve rıza isterler yüzlerinde secdelerin izinden nişanları vardır bu onların Tevrat'taki vasıflarıdır İncil deki vasıfları da şöyledir onlar filizini yarıp çıkarmış gittikçe onu kuvvetlendirerek kalınlaşmış gövdesi üzerine dikilmiş bir ekine benzer ki bu ziraatçıların da hoşuna gider Allah böylece onları çoğaltıp kuvvetlendirmekle kafirleri öfkelendirir Allah inanıp iyi işler yapanlara mağfiret ve büyük bir mükafat vaat etmiştir
 • Son Güncelleme : 19.03.2021 22:03:51
  Fetih Duası ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

  Fetih Duası Yorumları

  şifre Kırmızı sayı

  0 Yorum Yapılmış "Fetih Duası"

  Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
  Ya Vedud Duası
  Ya Vedud Duası
  Ya Vedud Duası, Bu dua Allah'ın Kur'a-nı Kerim de geçen 99 isminden biri olan Vedud ismi ile yapılan bir duadır. Vedud isminin anlamı 'sevilmeye çok layık olan'dır. Vedud duası genellikle sevgi, sevilme ihtiyacına karşı okunan bir duadır. Ayrıca sıkı...
  Hz Yunus Duası
  Hz Yunus Duası
  Hz Yunus Duası, tevbe, pişmanlık, Allah'a karşı acziyet ve affedilme talebi içeren güzide bir duadır.Hz Yunus'un Kuran'da Geçen Hikayesi:Hz Yunus kavmine Allah'ın davetini bildirir. Ama kavmi bu davete kulak tıkar. Kavminin bu tutumuna kızan Hz Yunus...
  Elham Duası
  Elham Duası
  Elham duası, Mekke de inmiştir.. Toplam yedi ayetten oluşmaktadır. Tam olarak inen ilk suredir. Kuranı kerim de birinci sırada, nüzul yani iniş sıralamasında beşinci suredir. kuranı kerimin sayfasını açtığımızda ilk karşımıza çıkan sure olduğu için, ...
  Dil Bağlama Duası
  Dil Bağlama Duası
  Dil Bağlama Duası, Namaz abdesti aldıktan sonra üç defa Ayetel kürsi okuyup, ardından Ya Hayyu Ya kayyum Ya Bediassemavati Ya Zelcelali Vel İkram okunur, sonra ey Allah'ım; filan kişinin bana karşı dilini bağla, ağzını kilitle hakkımda hayır ve iy...
  Mahkeme Duası
  Mahkeme Duası
  Mahkeme duası, mahkemelik olan bir işinizde endişeniz olursa bol bol okunmalıdır. Dua Allah ile kurulan bir köprüdür. Bizler Rabbimize açılırsak, içimizde sıkıntı, kuruntu olmadan yaşayabiliriz. Hakkın ve adaletin olduğu bir yerde her şey hayırlıdır....
  Doğumu Kolaylaştıran Dua
  Doğumu Kolaylaştıran Dua
  Doğumu Kolaylaştıran Dua, Kadınların hayatlarının en özel dönemi hamilelik dönemidir. Fakat bu dönemin sonunda doğum olduğu için hamileliğin tadına varmak yerine doğum sancısı korkuları ile uğraşır anne. Karnına cenini yerleştiren Rabb'i kadına elbet...
  Rabbena Duası Ve Anlamı
  Rabbena Duası Ve Anlamı
  Rabbena Duası Ve Anlamı, Rabbena Duası Kuran-ı Kerim sürelerinden ve aynı zaman da namaz sürelerinden biridir. Kıymetli süreler arasında olan rabbena duasının anlamı da büyüktür. Bu duanın şifası çok olduğundan namazlardan sonra bol bol okumakta fayd...
  İsmi Azam Duası
  İsmi Azam Duası
  İsmi Azam Duası, İsmi Azam kelime anlamı olarak isimlerin en büyüğü anlamına gelmektedir. Esma-ül Hüsna yüce Allah' ın Kur'an da geçen 99 adıdır ve İsmi Azam bu isimler içinden en büyük en faziletli olanıdır. İsmi Azam Duası ise tam olarak hangisi ol...
  Adet Olmak İçin Dua
  Adet Olmak İçin Dua
  Adet olmak için dua, adet, sağlıklı olan her bayanın yaşamında olan bir vücut fonksiyonudur. Bu çoğu kişilerde düzenli olarak her ay görülürken, bazı kişilerde de düzensiz olabilmektedir. Bayanlarda adet döngüsü denilen süreç, menopoz dönemine ka...
  Yasin Bağışlama Duası
  Yasin Bağışlama Duası
  Yasin bağışlama duası, Yasin okuduktan sonra yapılan bağışlama duası etkili olmakta ve ölen bir kişinin ardından veya ölmekte olan bir kişinin başında okunur ve ona hediye edilir.Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim.Elhamdülillahi r...
  Kıtmir Duası
  Kıtmir Duası
  Kıtmir duası, halk arasında nazar duası olarak ta bilinir. Daire şeklinde ayet ve isimler yazılarak ortaya kıtmir adının yerleştirilmesiyle yazılmaktadır. Bunun sebebi duanın diğerlerinden ayrı tutulmak istenmesidir. Bu "Allah'ım Ashab-ı Kehf hürmeti...
  İstek Duası
  İstek Duası
  İstek duası, Allah'tan bir isteğiniz olduğunda, bir dileğiniz olduğunda okunmalıdır. İsteklerinizin ,dileklerinizin Allah katında kabul olması için, sadece du etmeni değil iyi bir kul olmanız gerekir. Üzerinize düşen vazifeleri yerine getirmelisiniz....

   

  Ya Vedud Duası
  Hz Yunus Duası
  Elham Duası
  Dil Bağlama Duası
  Mahkeme Duası
  Doğumu Kolaylaştıran Dua
  Rabbena Duası Ve Anlamı
  İsmi Azam Duası
  Adet Olmak İçin Dua
  Yasin Bağışlama Duası
  Kıtmir Duası
  İstek Duası
  Esmaül Hüsna Duası
  Kar Duası
  Dilek Duası
  Şans Duası
  Hz Alinin Duası
  Hızır Duası
  Ayetel Kürsi Duası
  Sabah Namazından Sonra Okunacak Dua
  Rabbi Yessir Duası
  Miftahul Cennet Duası
  Kün Feyekün Duası
  Cin Duası
  Şirinlik Duası
  Sevdiğinin Araması İçin Dua
  Hayır Duası
  Zenginlik Duası
  Rüyada Dua Etmek
  İşyeri Bereket Duası
  Popüler İçerik
  Esmaül Hüsna Duası
  Esmaül Hüsna Duası
  Esmaül Hüsna Duası, güzel isimler demektir ki bu Allah'ın 99 isminden oluşur. Allah'ın sıfatlarından oluşan bu isimlerin her biri farklı anlamda ve h...
  Kar Duası
  Kar Duası
  Kar duası, aynı yağmur duası gibi bazı bölgelerde yapılmaktadır. Karın yağmasına ihtiyaç duyulan bölgelerde, uzun bir süre kar yağmaması yüzünden insa...
  Dilek Duası
  Dilek Duası
  Dilek duası, her zaman bilinmekte olup yedisinden yetmişine hemen hemen her zaman okunulacak bir dua olmaktadır. Dilek duası istenilen bir şeyin olmas...
  Şans Duası
  Şans Duası
  Şans duası, dinimizde şans diye bir kavram yoktur. Bu dualar nasip açıcı olarak okunmalıdır. Kuran-ı Kerim'de "Ey iman edenler! şarap, kumar, dikili t...
  Hz Alinin Duası
  Hz Alinin Duası
  Hz Ali'nin Duası, Hz Ali allah dostu peygamber efendimizin( s.a.v ) amcasının oğlu olarak bilinir. Ayrı yeten Hz Ali halifelikte yapmıştır bir dönem. ...
  Hızır Duası
  Hızır Duası
  Hızır duası, dünyevi istek ve arzuların gerçekleşmesi için okunan bir duadır. Hızır (as)'ın okuduğu vird ve duasıSabah ve akşam namazlarının ardından ...
  Ayetel Kürsi Duası
  Ayetel Kürsi Duası
  Ayetel Kürsi Duası, Bu surede Allah’ ın büyüklüğünden ve yüceliğinden bahsedilmektedir. Aynı zamanda bu surede Allah ın sıfatları da geçmektedir. Ha...
  Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
  Ya Vedud Duası
  Hz Yunus Duası
  Elham Duası
  Dil Bağlama Duası
  Mahkeme Duası
  Dedigim Dedik;(
  Eşimin Gözü Dışarda
  Gizlilik Politikası
  Çerez (Cookie) Politikası
  Güvenlik Politikası
  Bizimle İletişime Geçin
  Forumlar
  Site Haritası
  Feed
  Son Forum Konuları
  Dedigim Dedik;(
  Eşimin Gözü Dışarda
  Yardım Sayfaları
  Gizlilik Politikası
  Çerez (Cookie) Politikası
  Güvenlik Politikası
  Bizimle İletişime Geçin
  Forumlar
  Site Haritası
  Feed
  Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
  Ağustos - 2022