Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Hızır Duası

Hızır Duası

Hızır duası, dünyevi istek ve arzuların gerçekleşmesi için okunan bir duadır.

Hızır (As)'ın okuduğu vird ve duası

  • Sabah ve akşam namazlarının ardından en az birer defa okunur en çok 21 defa okunur ve okumanın sonunda duası okunur. Sırları:
  • Bu virde devam edenlerin Allah'ın izni ile zihni gücü ve anlayış kabiliyetleri artar.
  • Okumaya devam edenler Allahü Teâlâ'nın çoğu lütfuna nail olabilir.
  • Bu virde Allah Teâlâ'nın çok ism-i şerifleri mevcuttur. Okuyanlar Allah Teâlâ'nın tecellilerine mahzar olurlar.
  • Okuyanlar her muradlarına bi iznillah nail olurlar. Deneyim olunmuştur.

Bismillahirrahmanirrahiym


La ilahe illellahül hayyül kayyum*
La ilahe illellahül bakıd deymum*
La ilahe illellahü vahdehu la şerike leh*
La ilahe illellahül evvelül ahir*
La ilahe illellahüz zahirul batın*
La ilahe illellahül azizül cebbar*
La ilahe illellahül hakimül ğaffar*
La ilahe illellahüs semiy'ul basiyr*
La ilahe illellahül latiyfül habir*
La ilahe illellahül ğafuruş şekur*
La ilahe illellahül vehhabül kadir*
La ilahe illellahül halimül alim*
La ilahe illellahül cevadül kerim*
La ilahe illellahül berrur rahiym*
La ilahe illellahül azizül hakiym*
La ilahe illellahül hafidur rafiu*
La ilahe illellahül hafiyzul muğniy*
La ilahe illellahül kerimül mu'tıy*
La ilahe illellahül kaimüz zekiyy*
La ilahe illellahül aliyyül behiyy*
La ilahe illellahüş şehidür rakıyb*
La ilahe illellahül karibül mucib*
La ilahe illellahül fettahul aliym*
La ilahe illellahül vekiylür razzak*
La ilahe illellahül mütekebbirul halık*
La ilahe illellahül evvelü min aded*
La ilahe illellahül bakıy bi ğayrı meded*
La ilahe illellahül vedudül meciyd*
La ilahe illellahül mübdiül müiyd*
La ilahe illellahül fe'alü lima yürid*
La ilahe illellahül melikül varis*
La ilahe illellahül bakıl bais*
La ilahe illellahül bariul musavvir*
La ilahe illellahül latiyful müdebbir*
La ilahe illellahüs seyyidüd deyyan*
La ilahe illellahül hannanül mennan*
La ilahe illellahü zül fadli vel ıhsan*
La ilahe illellahül hadil kaviyy*
La ilahe illellahü zül ahdil vefiyy*
La ilahe illellahül hakkul mübin*
La ilahe illellahüt tevvabül müiyn*
La ilahe illellahül kebiru zül in'amı vel ıhsani vel celal*
La ilahe illellahü zül kerami vel ifdal*
La ilahe illellahül ferdüs samed*
La ilahe illellahül leyse lehu sahibeten ve la veleda*
La ilahe illellahül basitul bediy'u*
La ilahe illellahü zül hisabis seriy'ı*
La ilahe illellahül vasiu zül ihsan*
La ilahe illellahüs selamül mü'min*
La ilahe illellahül kefiylül müheymin*
La ilahe illallahül hakimül kerim*
La ilahe illellahü rabbüs semavati vel erdı ve rabbül arşil azıym*
Ve sallellahü ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmeıyn* Bi rahmetike ya erhamer rahımiyn*

Duası

Bismillahirrahmanirrahim.

Allahümme kema letafte fi azametike ve gudretike dünelli duai ve alevte bi azametike alel uzemai ve allimte matehte erdike keilmike ma fevga arşik ve kanet vesavisus suduri kel ala niyeti indeke ve ala niyetül gavli kessirri fi ilmik ve engade külli şeyin bi azametik. (K) ve hada'a külli sultanin li sultanik ve sade emrüddünya vel ahireti küllühü biyedik. (E). İcalli min külli hemmin ve ğammin esbehtu ve emeseytu fihi feracen ve mehraca. Allahümme inni affeke an zünubi ve tecavüzeke an hatieti. (Rr.) ve setrake ala fethi amile etmeani en eseleke mala estecibhu minke mimma gasrute anhü fesırtu eduke aminen ve eselüke müsebbeben sebeba fe inneke entel mühsinu ileyye ve enel müsiiu ila nefsi. Ar) Fima beyni ve beynüke tettezedu ila bini'metikve tebeannezu ileyke bilmeasi velakinnellisegate bike hameletni alel cüreti aleyke feudillahümme bifedlike ve ihsanike ala inneke enter raufurrahim. Salavat ve Fatiha amin.
Son Güncelleme : 23.01.2024 06:25:40
Hızır Duası ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Hızır Duası Yorumları
şifre

1 Yorum Yapılmış "Hızır Duası"
inşallah etkili olur.
Ayşe . 28.10.2018 15:57:02
CEVAP YAZ
Ya Vedud Duası
Ya Vedud Duası
Ya Vedud Duası, bu dua Allah'ın Kur'a-nı Kerim de geçen 99 isminden biri olan Vedud ismi ile yapılan bir duadır. Vedud isminin anlamı 'sevilmeye çok layık olan'dır. Vedud duası genellikle sevgi, sevilme ihtiyacına karşı okunan bir duadır. Ayrıca sıkı...
Hz Yunus Duası
Hz Yunus Duası
Hz. Yunus Duası, tövbe, pişmanlık, Allah'a karşı acziyet ve affedilme talebi içeren güzide bir duadır.Hz. Yunus'un Kuran'da Geçen HikayesiHz. Yunus kavmine Allah'ın davetini bildirir. Ama kavmi bu davete kulak tıkar. Kavminin bu tutumuna kızan Hz. Yu...
Elham Duası
Elham Duası
Elham duası, Mekke'de inmiştir. Toplam yedi ayetten oluşmaktadır. Tam olarak inen ilk suredir. Kuranı kerim de birinci sırada, nüzul yani iniş sıralamasında beşinci suredir. Kuranı kerimin sayfasını açtığımızda ilk karşımıza çıkan sure olduğu için, a...
Dil Bağlama Duası
Dil Bağlama Duası
Dil Bağlama Duası, Namaz abdesti aldıktan sonra üç defa Ayetel kürsi okuyup, ardından Ya Hayyu ya kayyum ya Bediassemavati ya Zülcelal'i Vel İkram okunur, sonra ey Allah'ım; filan kişinin bana karşı dilini bağla, ağzını kilitle hakkımda hayır ve iyi ...
Mahkeme Duası
Mahkeme Duası
Mahkeme duası, mahkemelik olan bir işinizde endişeniz olursa bol bol okunmalıdır. Dua Allah ile kurulan bir köprüdür. Bizler Rabbimize açılırsak, içimizde sıkıntı, kuruntu olmadan yaşayabiliriz. Hakkın ve adaletin olduğu bir yerde her şey hayırlıdır....
Doğumu Kolaylaştıran Dua
Doğumu Kolaylaştıran Dua
Doğumu Kolaylaştıran Dua, Kadınların hayatlarının en özel dönemi hamilelik dönemidir. Fakat bu dönemin sonunda doğum olduğu için hamileliğin tadına varmak yerine doğum sancısı korkuları ile uğraşır anne. Karnına cenini yerleştiren Rabb'i kadına elbet...
Rabbena Duası ve Anlamı
Rabbena Duası ve Anlamı
Rabbena Duası ve Anlamı, Rabbena Duası Kur'an'ı Kerim sürelerinden ve aynı zamanda namaz sürelerinden biridir. Kıymetli süreler arasında olan rabbena duasının anlamı da büyüktür. Bu duanın şifası çok olduğundan namazlardan sonra bol bol okumakta fayd...
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası, İsmi Azam kelime anlamı olarak isimlerin en büyüğü anlamına gelmektedir. Esma-ül Hüsna yüce Allah'ın Kur'an da geçen 99 adıdır ve İsmi Azam bu isimler içinden en büyük en faziletli olanıdır. İsmi Azam Duası ise tam olarak hangisi old...
Adet Olmak İçin Dua
Adet Olmak İçin Dua
Adet olmak için dua, adet, sağlıklı olan her bayanın yaşamında olan bir vücut fonksiyonudur. Bu çoğu kişilerde düzenli olarak her ay görülürken, bazı kişilerde de düzensiz olabilmektedir. Bayanlarda adet döngüsü denilen süreç, menopoz dönemine kadar ...
Yasin Bağışlama Duası
Yasin Bağışlama Duası
Yasin bağışlama duası, Yasin okuduktan sonra yapılan bağışlama duası etkili olmakta ve ölen bir kişinin ardından veya ölmekte olan bir kişinin başında okunur ve ona hediye edilir.Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim.Elhamdülillahi r...
Kıtmir Duası
Kıtmir Duası
Kıtmir duası, halk arasında nazar duası olarak da bilinir. Daire şeklinde ayet ve isimler yazılarak ortaya kıtmir adının yerleştirilmesiyle yazılmaktadır. Bunun sebebi duanın diğerlerinden ayrı tutulmak istenmesidir. Bu "Allah'ım Ashab-ı Kehf hürmeti...
İstek Duası
İstek Duası
İstek duası, Allah'tan bir isteğiniz olduğunda, bir dileğiniz olduğunda okunmalıdır. İsteklerinizin, dileklerinizin Allah katında kabul olması için, sadece dua etmeni değil iyi bir kul olmanız gerekir. Üzerinize düşen vazifeleri yerine getirmelisiniz...

 

Ya Vedud Duası
Hz Yunus Duası
Elham Duası
Dil Bağlama Duası
Mahkeme Duası
Doğumu Kolaylaştıran Dua
Rabbena Duası ve Anlamı
İsmi Azam Duası
Adet Olmak İçin Dua
Yasin Bağışlama Duası
Kıtmir Duası
İstek Duası
Esmaül Hüsna Duası
Kar Duası
Dilek Duası
Şans Duası
Hz. Ali'nin Duası
Hızır Duası
Ayetel Kürsi Duası
Sabah Namazından Sonra Okunacak Dua
Rabbi Yessir Duası
Miftahul Cennet Duası
Kün Feyekün Duası
Cin Duası
Şirinlik Duası
Sevdiğinin Araması İçin Dua
Hayır Duası
Zenginlik Duası
İşyeri Bereket Duası
Rabbena Atina Duası
Popüler İçerik
Esmaül Hüsna Duası
Esmaül Hüsna Duası
Esmaül Hüsna Duası,  güzel isimler demektir ki bu Allah'ın 99 isminden oluşur. Allah'ın sıfatlarından oluşan bu isimlerin her biri farklı anlamda ve h...
Kar Duası
Kar Duası
Kar duası, aynı yağmur duası gibi bazı bölgelerde yapılmaktadır. Karın yağmasına ihtiyaç duyulan bölgelerde, uzun bir süre kar yağmaması yüzünden insa...
Dilek Duası
Dilek Duası
Dilek duası, her zaman bilinmekte olup yedisinden yetmişine hemen hemen her zaman okunulacak bir dua olmaktadır. Dilek duası istenilen bir şeyin olmas...
Şans Duası
Şans Duası
Şans duası, dinimizde şans diye bir kavram yoktur. Bu dualar nasip açıcı olarak okunmalıdır. Kuran-ı Kerim'de "Ey iman edenler! şarap, kumar, dikili t...
Hz. Ali'nin Duası
Hz. Ali'nin Duası
Hz Ali'nin Duası, Hz Ali allah dostu peygamber efendimizin( s.a.v ) amcasının oğlu olarak bilinir. Ayrı yeten Hz Ali halifelikte yapmıştır bir dönem. ...
Ayetel Kürsi Duası
Ayetel Kürsi Duası
Ayetel Kürsi Duası, Bu surede  Allah’ ın büyüklüğünden ve yüceliğinden bahsedilmektedir. Aynı zamanda bu surede  Allah ın sıfatları da geçmektedir. Ha...
Sabah Namazından Sonra Okunacak Dua
Sabah Namazından Sonra Okunacak Dua
Sabah Namazından Sonra Okunacak Dua, Gündüz yapılan zikirlerin ve okunan duaların en faziletlileri sabah namazının sonunda yapılanlardır. Peygamber Ef...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Ya Vedud Duası
Hz Yunus Duası
Elham Duası
Dil Bağlama Duası
Mahkeme Duası
Dedigim Dedik;(
Eşimin Gözü Dışarda
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Dedigim Dedik;(
Eşimin Gözü Dışarda
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024