Sofra Duası

Sofra Duası

Sofra Duası, Rabb 'imiz bize türlü türlü nimetler bahşetti,Türkiye'nin coğrafi yapısı ise tarım alanın da muazzam bir yapıya sahip. Tüm bu nimetlere karşı bizimde yediklerimize karşı şükretmemiz gerekiyor. İşin aslı kul her an Rabb'ine karşı şükretmeli ve bunun için hiç bir sebebi atlamamalı. Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem den bize nakledilen sofra adabı ve duaları mevcut, bunların bazılarını size hatırlatacağız.

Yemeğe sağ el ile başlanmalı: Ömer İbni Ebi Seleme'den Radıyallahu Anhuma rivayet edilmiştir ki ; Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu; Allah'ın İsmini an ve sağ elinle ye (Buhari, Müslim, Muvatta, Ebu Davut, Tirmizi, İbni Mace, Nesai)

Yemeğe Başlamadan Önce Besmele Çekilmeli: Hazreti Aişe (r.a.) rivayet edildiğine göre O Rasulullah (s.a.v.) in şöyle buyurduğunu işittim demiştir.Sizden biriniz yemek yiyeceği zaman başında Alalh'u Teala' nın ismini ansın.(Bismillah) desin. Eğer başta Allah'ın ismini anmayı unutursa, şöyle desin. Bismillahi, evvelehu ve ahirehu Anlamı, Hem başında, hem sonunda allah'ın ismini anarım. ( Ebu Davud, Tirmizi, Nesai)

Yemek Yedikten sonra Dua Yapmak: Güzel bir isnadla Tabi'ilerden Abdurrahman İbni Cübeyr'den rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimize sekiz yıl hizmet eden bir adam şöyle anlatmıştır.. Peygamber (s.a.v.) yemek takdim ettiğim zaman "Bismillah Derdi, yedikten sonra da; Allahümme et'amte ve sakayte ve ağnayte ve akneyte ve hedeyte ve ahsente, feleke'l-hamdü ala ma a'teyte" Anlamı; Allah'ım yedirdin, içirdin müsteğni kıldın, muhtaç bırakmadın, hidayet ettin ve ihsan ettin; Bütün verdiğin nimetlere karşı hamd Sana mahsustur. (Nesai, İbni Sünni)

Sofra Duası;

El-Hamdü lillahi sümme ve sümme el-Hamdü lillah. el-Hamdü lillahillezî et’amenâ ve sekânâ ve eşbe’anâ ve ervânâ ve kefânâ ve âvânâ min ğayri havlin ve lâ kuvvetin minnâ. Ve kem mimmen lâ kâafiye lehü ve lâ me’vâ. El-Hamdü lillahillezi en’amena aleynâ ve efdale ve ce’alenâ ni’amehü zâhiraten ve bâtineh. el-Hamdü lillahi hamden yuvâfî ni’amehü ve yükâafiü mezîdeh. Allahümme ecirnâ mine’n-nâr. Vahfeznâ an şürûri’l-eşrâr. Ve elhıknâ bi ıbâdike’l-ebrâri bicâhi’n-nebiyyi’l-muhtâri indeke ve âlihi’l-ahyâr. Allahümme innâ nes’elüke temâme’n-ni’meh. Ve devâme’l-âfiyeh. Ve husne’l-hâtimeh. Ve ilâ şeref’n-nebiyyi ve âlihi ve ashâbihi ve meşâyihıne’l-fâtiha."

Anlamı;

" Bizi yediren, içiren, doyuran, kandıran (suya kanmak gibi), bize kafi gelen, yorulmadan ve bir kuvvet harcamadan barındıran Allah’a tekrar tekrar hamd ü senalar olsun. Kendilerine yetecek bir şeyleri ve barınacak yerleri olmayan nice insanlar vbardır. Bize rızık veren, üstün yapan ve bizi Müslümanlardan kılan Allah’a hamd ederiz. Bize görünen ve görünmeyen nimetlerini tastamam veren Allah’u Teala’ya hamd ederiz. Nimetlerini karşılayacak ve fazlasınada denk gelecek şekilde yüce bir hamdle Allah’a hamd olsun. Ey Allah’ım, bizi cehennem ateşinden ve şerlilerin şerrinden muhafaza eyle. Ve bizi Senin katında seçilmiş olan Efendimiz (Salallahu Aleyhi ve Sellem) ve hayırlı olan ailesinin hürmetine ebrar (iyi) kullarının arasına kat. Ey Allah’ım! Nimetinden tamamını ve afiyetin devamını ve Ahirete hüsn-i hâtime ile gitmeyi Sen’den istiyoruz. Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in aziz ruhuna, Al’ine ve Ashabına ve Meşayıhımza Fatiha okuyun."

Türkçe sofra Duası (Kolay Sofra Duası)

“Eûzü billahi mine’ş-şeytâni’r-racîm, Bismillâhirrahmânirrahıym.
Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillah, El hamdü lillâhillezî et’amenâ ve sekânâ ve cealenâ minel müslimiyn,
“Nimeti Celilullah, Bereketi Halilullah, Şefaat Ya Rasülullah, Sofra bolluğu, nimet doluluğu için, Allah'ım bu nimetleri ekenlere, biçenlere, hazırlayıp önümüze getirenlere ömür bereketi, İman selameti ver.
Aştır, taştır bu sofra sahiplerini Mekke'ye Medine'ye ulaştır. Arafatta vakfeler de buluştur. Allah'ım artsın, eksilmesin.Taşsın, dökülmesin. Bu sofra sahipleri darlık, yokluk görmesin. Cümlesi Mekke'yi Medine' yi görsün. Yiyenler iyilik ve şifa bulsun.Tüm belalardan, kazalardan kurtulsun. AMİN
Son Güncelleme : 14.03.2021 16:07:28
Sofra Duası ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Sofra Duası Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Sofra Duası"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Ya Vedud Duası
Ya Vedud Duası
Ya Vedud Duası, Bu dua Allah'ın Kur'a-nı Kerim de geçen 99 isminden biri olan Vedud ismi ile yapılan bir duadır. Vedud isminin anlamı 'sevilmeye çok layık olan'dır. Vedud duası genellikle sevgi, sevilme ihtiyacına karşı okunan bir duadır. Ayrıca sıkı...
Hz Yunus Duası
Hz Yunus Duası
Hz Yunus Duası, tevbe, pişmanlık, Allah'a karşı acziyet ve affedilme talebi içeren güzide bir duadır.Hz Yunus'un Kuran'da Geçen Hikayesi:Hz Yunus kavmine Allah'ın davetini bildirir. Ama kavmi bu davete kulak tıkar. Kavminin bu tutumuna kızan Hz Yunus...
Elham Duası
Elham Duası
Elham duası, Mekke de inmiştir.. Toplam yedi ayetten oluşmaktadır. Tam olarak inen ilk suredir. Kuranı kerim de birinci sırada, nüzul yani iniş sıralamasında beşinci suredir. kuranı kerimin sayfasını açtığımızda ilk karşımıza çıkan sure olduğu için, ...
Dil Bağlama Duası
Dil Bağlama Duası
Dil Bağlama Duası, Namaz abdesti aldıktan sonra üç defa Ayetel kürsi okuyup, ardından Ya Hayyu Ya kayyum Ya Bediassemavati Ya Zelcelali Vel İkram okunur, sonra ey Allah'ım; filan kişinin bana karşı dilini bağla, ağzını kilitle hakkımda hayır ve iy...
Mahkeme Duası
Mahkeme Duası
Mahkeme duası, mahkemelik olan bir işinizde endişeniz olursa bol bol okunmalıdır. Dua Allah ile kurulan bir köprüdür. Bizler Rabbimize açılırsak, içimizde sıkıntı, kuruntu olmadan yaşayabiliriz. Hakkın ve adaletin olduğu bir yerde her şey hayırlıdır....
Doğumu Kolaylaştıran Dua
Doğumu Kolaylaştıran Dua
Doğumu Kolaylaştıran Dua, Kadınların hayatlarının en özel dönemi hamilelik dönemidir. Fakat bu dönemin sonunda doğum olduğu için hamileliğin tadına varmak yerine doğum sancısı korkuları ile uğraşır anne. Karnına cenini yerleştiren Rabb'i kadına elbet...
Rabbena Duası Ve Anlamı
Rabbena Duası Ve Anlamı
Rabbena Duası Ve Anlamı, Rabbena Duası Kuran-ı Kerim sürelerinden ve aynı zaman da namaz sürelerinden biridir. Kıymetli süreler arasında olan rabbena duasının anlamı da büyüktür. Bu duanın şifası çok olduğundan namazlardan sonra bol bol okumakta fayd...
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası, İsmi Azam kelime anlamı olarak isimlerin en büyüğü anlamına gelmektedir. Esma-ül Hüsna yüce Allah' ın Kur'an da geçen 99 adıdır ve İsmi Azam bu isimler içinden en büyük en faziletli olanıdır. İsmi Azam Duası ise tam olarak hangisi ol...
Adet Olmak İçin Dua
Adet Olmak İçin Dua
Adet olmak için dua, adet, sağlıklı olan her bayanın yaşamında olan bir vücut fonksiyonudur. Bu çoğu kişilerde düzenli olarak her ay görülürken, bazı kişilerde de düzensiz olabilmektedir. Bayanlarda adet döngüsü denilen süreç, menopoz dönemine ka...
Yasin Bağışlama Duası
Yasin Bağışlama Duası
Yasin bağışlama duası, Yasin okuduktan sonra yapılan bağışlama duası etkili olmakta ve ölen bir kişinin ardından veya ölmekte olan bir kişinin başında okunur ve ona hediye edilir.Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim.Elhamdülillahi r...
Kıtmir Duası
Kıtmir Duası
Kıtmir duası, halk arasında nazar duası olarak ta bilinir. Daire şeklinde ayet ve isimler yazılarak ortaya kıtmir adının yerleştirilmesiyle yazılmaktadır. Bunun sebebi duanın diğerlerinden ayrı tutulmak istenmesidir. Bu "Allah'ım Ashab-ı Kehf hürmeti...
İstek Duası
İstek Duası
İstek duası, Allah'tan bir isteğiniz olduğunda, bir dileğiniz olduğunda okunmalıdır. İsteklerinizin ,dileklerinizin Allah katında kabul olması için, sadece du etmeni değil iyi bir kul olmanız gerekir. Üzerinize düşen vazifeleri yerine getirmelisiniz....

 

Ya Vedud Duası
Hz Yunus Duası
Elham Duası
Dil Bağlama Duası
Mahkeme Duası
Doğumu Kolaylaştıran Dua
Rabbena Duası Ve Anlamı
İsmi Azam Duası
Adet Olmak İçin Dua
Yasin Bağışlama Duası
Kıtmir Duası
İstek Duası
Esmaül Hüsna Duası
Kar Duası
Dilek Duası
Şans Duası
Hz Alinin Duası
Hızır Duası
Ayetel Kürsi Duası
Sabah Namazından Sonra Okunacak Dua
Rabbi Yessir Duası
Miftahul Cennet Duası
Kün Feyekün Duası
Cin Duası
Şirinlik Duası
Sevdiğinin Araması İçin Dua
Hayır Duası
Zenginlik Duası
Rüyada Dua Etmek
İşyeri Bereket Duası
Popüler İçerik
Esmaül Hüsna Duası
Esmaül Hüsna Duası
Esmaül Hüsna Duası, güzel isimler demektir ki bu Allah'ın 99 isminden oluşur. Allah'ın sıfatlarından oluşan bu isimlerin her biri farklı anlamda ve h...
Kar Duası
Kar Duası
Kar duası, aynı yağmur duası gibi bazı bölgelerde yapılmaktadır. Karın yağmasına ihtiyaç duyulan bölgelerde, uzun bir süre kar yağmaması yüzünden insa...
Dilek Duası
Dilek Duası
Dilek duası, her zaman bilinmekte olup yedisinden yetmişine hemen hemen her zaman okunulacak bir dua olmaktadır. Dilek duası istenilen bir şeyin olmas...
Şans Duası
Şans Duası
Şans duası, dinimizde şans diye bir kavram yoktur. Bu dualar nasip açıcı olarak okunmalıdır. Kuran-ı Kerim'de "Ey iman edenler! şarap, kumar, dikili t...
Hz Alinin Duası
Hz Alinin Duası
Hz Ali'nin Duası, Hz Ali allah dostu peygamber efendimizin( s.a.v ) amcasının oğlu olarak bilinir. Ayrı yeten Hz Ali halifelikte yapmıştır bir dönem. ...
Hızır Duası
Hızır Duası
Hızır duası, dünyevi istek ve arzuların gerçekleşmesi için okunan bir duadır. Hızır (as)'ın okuduğu vird ve duasıSabah ve akşam namazlarının ardından ...
Ayetel Kürsi Duası
Ayetel Kürsi Duası
Ayetel Kürsi Duası, Bu surede Allah’ ın büyüklüğünden ve yüceliğinden bahsedilmektedir. Aynı zamanda bu surede Allah ın sıfatları da geçmektedir. Ha...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Ya Vedud Duası
Hz Yunus Duası
Elham Duası
Dil Bağlama Duası
Mahkeme Duası
Dedigim Dedik;(
Eşimin Gözü Dışarda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Dedigim Dedik;(
Eşimin Gözü Dışarda
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022