Sofra Duası Okunuşu ve Anlamı
20 Haziran 2024

Sofra Duası Okunuşu ve Anlamı

Rabbimiz bize türlü türlü nimetler bahşetti. Türkiye'nin coğrafi yapısı ise tarım alanında muazzam bir yapıya sahip. Tüm bu nimetlere karşı bizim de yediklerimize karşı şükretmemiz gerekiyor. Kul, her an Rabb'ine karşı şükretmeli ve bunun için hiçbir sebebi atlamamalıdır. Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem'den bize nakledilen sofra adabı ve duaları mevcut, bunların bazılarını size hatırlatacağız.

Yemeğe Sağ El ile Başlanmalı:

Ömer İbni Ebi Seleme'den Radıyallahu Anhuma rivayet edilmiştir ki; Rasulullah (S. A. V.) şöyle buyurdu; Allah'ın İsmini An ve Sağ Elinle Ye (Buhari, Müslim, Muvatta, Ebu Davut, Tirmizi, İbni Mace, Nesai)

Yemeğe Başlamadan Önce Besmele Çekilmeli:

Hazreti Aişe (R. A.) rivayet edildiğine göre O Rasulullah (S. A. V.) in şöyle buyurduğunu işittim demiştir. Sizden biriniz yemek yiyeceği zaman başında Allah'u Teâlâ'nın ismini ansın. (Bismillah) desin. Eğer başta Allah'ın ismini anmayı unutursa, şöyle desin. Bismillahi, evvelehu ve ahirehu Anlamı; Hem başında hem sonunda Allah'ın ismini anarım. (Ebu Davud, Tirmizi, Nesai)

Yemek Yedikten Sonra Dua Yapmak:

Güzel bir isnadla Tabi'ilerden Abdurrahman İbni Cübeyr'den rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimize sekiz yıl hizmet eden bir adam şöyle anlatmıştır. Peygamber (S. A. V.) yemek takdim ettiğim zaman "Bismillah" derdi, yedikten sonra da Allahümme et'amte ve sakayte ve ağnayte ve akneyte ve hedeyte ve ahsente, feleke'l-hamdü ala ma a'teyte" Anlamı; Allah'ım yedirdin, içirdin, müstağni kıldın, muhtaç bırakmadın, hidayet ettin ve ihsan ettin; Bütün verdiğin nimetlere karşı hamd Sana mahsustur. (Nesai, İbni Sünni)

El-Hamdü lillahi sümme ve sümme el-Hamdü lillah. El-Hamdü lillahillezî et'amenâ ve sekânâ ve eşbe'anâ ve ervânâ ve kefânâ ve âvânâ min ğayri havlin ve lâ kuvvetin minnâ ve kem mimmen lâ kâfiye lehü ve lâ me'vâ. El-Hamdü lillahillezi en'amena aleynâ ve efdale ve ce'alenâ ni'amehü zâhiraten ve bâtineh. El-Hamdü lillahi hamden yuvâfî ni'amehü ve yükâfiü mezîdeh. Allahümme ecirnâ mine'n-nâr. Vahfeznâ an şürûri'l-eşrâr ve elhıknâ bi ıbâdike'l-ebrâr bicâhi'n-nebiyyi'l-muhtâr indeke ve âlihi'l-ahyâr. Allahümme innâ nes'elüke temâme'n-ni'meh ve devâme'l-âfiyeh ve husne'l-hâtimeh ve ilâ şeref'n-nebiyyi ve âlihi ve ashâbihi ve meşâyihîne'l-fâtiha.

Anlamı

Bizi yediren, içiren, doyuran, kandıran (Suya kanmak gibi), bize kâfi gelen, yorulmadan ve bir kuvvet harcamadan barındıran Allah'a tekrar tekrar hamd-ü senalar olsun. Kendilerine yetecek bir şeyleri ve barınacak yerleri olmayan nice insanlar vardır. Bize rızık veren, üstün yapan ve bizi Müslümanlardan kılan Allah'a hamt ederiz. Bize görünen ve görünmeyen nimetlerini tastamam veren Allah'u Teâlâ'ya hamd ederiz. Nimetlerini karşılayacak ve fazlasına da denk gelecek şekilde yüce bir hamdle Allah'a hamd olsun. Ey Allah'ım, bizi cehennem ateşinden ve şerlilerin şerrinden muhafaza eyle ve bizi senin katında seçilmiş olan Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ve hayırlı olan ailesinin hürmetine Ebrar (İyi) kullarının arasına kat. Ey Allah'ım! Nimetinden tamamını ve afiyetin devamını ve Ahirete hüsn-i hâtime ile gitmeyi Sen'den istiyoruz. Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in aziz ruhuna, Al'ine ve Ashabına ve Meşayihımıza Fatiha okuyun.

Türkçe Sofra Duası (Kolay Sofra Duası)

Eûzü billahi mine'ş-şeytâni'r-racîm, Bismillâhirrahmânirrahîm.

Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdü lillâhillezî et'amenâ ve sekânâ ve cealenâ minel müslimîn.

Nimeti Celilullah, Bereketi Halilullah, Şefaat ya Rasûlullah, Sofra bolluğu, nimet doluluğu için, Allah'ım bu nimetleri ekenlere, biçenlere, hazırlayıp önümüze getirenlere ömür bereketi, iman selameti ver.

Aştır, taşır bu sofra sahiplerini Mekke'ye Medine'ye ulaştır. Arafatta vakfeler de buluştur. Allah'ım artsın, eksilmesin. Taşsın, dökülmesin. Bu sofra sahipleri darlık, yokluk görmesin. Cümlesi Mekke'yi Medine'yi görsün. Yiyenler iyilik ve şifa bulsun. Tüm belalardan, kazalardan kurtulsun. AMİN

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

İlk soruyu siz sormak istermisiniz?

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Yağmur Duası Okunuşu ve Anlamı

Yağmur Duası Okunuşu ve Anlamı

Hz Yunus' un Duası ve Fazileti

Hz Yunus' un Duası ve Fazileti

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Namazdan Sonra Okunacak Dua

Namazdan Sonra Okunacak Dua

Yasin Bağışlama Duası Okunuşu ve Anlamı

Yasin Bağışlama Duası Okunuşu ve Anlamı

Mahkeme Duası Okunuşu ve Anlamı

Mahkeme Duası Okunuşu ve Anlamı

Aile Huzuru İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Aile Huzuru İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Bebek Duası Okunuşu ve Anlamı

Bebek Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Başarı Duası Okunuşu ve Anlamı

Başarı Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Evlenmek İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Evlenmek İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Ağrı İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Ağrı İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Şirinlik Duası Okunuşu ve Anlamı

Şirinlik Duası Okunuşu ve Anlamı

Hızır Duası Okunuşu ve Anlamı

Hızır Duası Okunuşu ve Anlamı

Barışma Duası Okunuşu ve Anlamı

Barışma Duası Okunuşu ve Anlamı

Yol Duası Okunuşu ve Anlamı

Yol Duası Okunuşu ve Anlamı

Namaz Duası Okunuşu ve Anlamı

Namaz Duası Okunuşu ve Anlamı

Sağlık Duası Okunuşu ve Anlamı

Sağlık Duası Okunuşu ve Anlamı

Şükür Duası Okunuşu ve Anlamı

Şükür Duası Okunuşu ve Anlamı

Nasıl Dua Edilir?

Nasıl Dua Edilir?

Esmaül Hüsna Duası Okunuşu ve Anlamı

Esmaül Hüsna Duası Okunuşu ve Anlamı

Kuduriye Duası Okunuşu ve Anlamı

Kuduriye Duası Okunuşu ve Anlamı

Hastaya Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Hastaya Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Hastalık Duası Okunuşu ve Anlamı

Hastalık Duası Okunuşu ve Anlamı

Sınavda Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Sınavda Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Kazanç Duası Okunuşu ve Anlamı

Kazanç Duası Okunuşu ve Anlamı

Yasin Duası Okunuşu ve Anlamı

Yasin Duası Okunuşu ve Anlamı

Rabbena Duası ve Anlamı Okunuşu ve Fazileti

Rabbena Duası ve Anlamı Okunuşu ve Fazileti

Rabbena Atina Duası Okunuşu ve Anlamı

Rabbena Atina Duası Okunuşu ve Anlamı

Namaz Sonrası Dualar ve Okunuşu

Namaz Sonrası Dualar ve Okunuşu

Sınav Duası Okunuşu ve Anlamı

Sınav Duası Okunuşu ve Anlamı

Nikah Duası Okunuşu ve Anlamı

Nikah Duası Okunuşu ve Anlamı

Muhabbet Duası Okunuşu ve Anlamı

Muhabbet Duası Okunuşu ve Anlamı

Fatiha Duası Okunuşu ve Anlamı

Fatiha Duası Okunuşu ve Anlamı

Zayıflama Duası Okunuşu ve Anlamı

Zayıflama Duası Okunuşu ve Anlamı

Ferec Duası Okunuşu ve Anlamı

Ferec Duası Okunuşu ve Anlamı

Arefe Duası Okunuşu ve Anlamı

Arefe Duası Okunuşu ve Anlamı

Dua Okunuşu ve Anlamı

Dua Okunuşu ve Anlamı

Hayırlı Dualar Okunuşu ve Anlamı

Hayırlı Dualar Okunuşu ve Anlamı