Nikah Duası

Nikah Duası

Nikah duası, Dinimize göre her çift dini nikahlı olması gerekir. Öncelikle Allah herkese hayırlı bir eş nasip etsin. Dini nikah, resmi nikahın tamamlanmasından sonra yapılmalıdır. Hanefi mezhebinde Müslüman olan iki erkeğin şahitliğinde yapılır. Diğer mezhepler de ise Müslüman bir erkek şahidin önünde damat geline "Seni hanım olarak aldım" der. Gelin de"Ben de seni koca olarak kabul ettim" der. Yapılan bu nikah uygun olsa da sünnete uygun olan nikah ta; nikahı kıyacak olan kişi gelin ve damada bazı sorular yöneltir bu sorular Allah'ın sıfatları, İslamın şartları olmaktadır. Cevaplar alındıktan sonra bir kağıda önce gelinin daha sonra damadın ismi yazılır, şahitlerinde ismi kağıda eklenir ve daha önceden anlaşılmış olduğu mehr-i müecceli de ilave eder.Mehr-i müeccelin çok olması gelin için çok önemlidir. Çünkü mehr-i müecceli çok yüksek olursa damat gelini kolay kolay ve ufak sebeplerden dolayı boşayamaz. Boşarsa geline belirlenen miktarları vermek zorundadır. Nikah gelin, damat ve şahitlerin kabullerini aldıktan sonra duaya geçilir.

Nikah duası

"Elhamde lillahi vessalatü vesselamü ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecme'in. Ve ne'uzü billahi min şurüri enfüsina ve min seyyiati a'malina. .Ve neşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Ve neşhedü enne Muhammedin addühu ve Rasulühü Allahümmec'al hazel akde meymunen mübaraka Ve'cal beynehüma üfleten ve mahabbeten ve karara. Vela tec'al beynehüma nefraten ve fitneten ve firara.Allahümme ellif beynehüme kema ellefte beyne Ademe ve Havva ve kema ellefte beyne Muhammedin sallallahü aleyhi ve selleme ve Haticetel kübra radiyallahü anha ve beyne Aliyyin radıyallahü anhü ve Fatımetez Zehra radıyallahü anha. Allahümme a'tı lehüma evladen saliha. Ve umran tavila. Ve rizkan vasi'a. Rabbena heb lena min ezvacina ve zürriyyatina kurrate a'yünün vec'alna lil müttekine imama. Rabbena atina haseneten ve fil ahırati hesaneh. Ve kına azaben nar. Sübhane Rabbike Rabbil ızzeti amma yasıfün. Ve selamün alel mürselin.Vel hamdü lillahi Rabbil lemin."

Nikah duasının türkçe meali

"Allah'a hamd olsun. Hz Muhammed'e ve ashabına salat ve selam olsun. Kötü amellerimizden ve nefsimizin şerrinden Allah'a sığınırız. Allah'tan başka ilah olmadığına, ortağının olmadığına şahadet ederiz. Hz Muhammed'in O'nun resulü ve kulu olduğuna şahadet ederiz. Allah'ım! Bu evlilik akdini mübarek kıl. Bu çiftlere geçim, sevgi ve sebat eyle, nefret, ayrılık ve geçimsizlik eyleme. Allah'ım! Çiftlerin arasında Adem ve Havva, Hz Muhammed ve Hatice, Hz Ali ve Hz Fatıma arasındaki geçimi var eyle. Allah'ım! Bu çifte uzun ömür, salih çocuklar ve bol rızık ihsan et. Ey Rabbimiz! Eşimizi ve çocuklarımızı bizlere göz aydınlığı ver, bizleri Allah'a karşı gelmeyenlerden eyle. Rabbimiz! Bize hem dünyada, hem de ahirette güzellik, nimet, iyilik ver, bizi cehennem azabından koru. Senin Rabbin, şeref ve kudret sahibi olan Rab, yücedir ve onların nitelendirdiklerinden uzaktır. Peygamberlere selam olsun, hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur."
Son Güncelleme : 06.04.2021 11:30:50
Nikah Duası ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Nikah Duası Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Nikah Duası"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Ya Vedud Duası
Ya Vedud Duası
Ya Vedud Duası, Bu dua Allah'ın Kur'a-nı Kerim de geçen 99 isminden biri olan Vedud ismi ile yapılan bir duadır. Vedud isminin anlamı 'sevilmeye çok layık olan'dır. Vedud duası genellikle sevgi, sevilme ihtiyacına karşı okunan bir duadır. Ayrıca sıkı...
Hz Yunus Duası
Hz Yunus Duası
Hz Yunus Duası, tevbe, pişmanlık, Allah'a karşı acziyet ve affedilme talebi içeren güzide bir duadır.Hz Yunus'un Kuran'da Geçen Hikayesi:Hz Yunus kavmine Allah'ın davetini bildirir. Ama kavmi bu davete kulak tıkar. Kavminin bu tutumuna kızan Hz Yunus...
Elham Duası
Elham Duası
Elham duası, Mekke de inmiştir.. Toplam yedi ayetten oluşmaktadır. Tam olarak inen ilk suredir. Kuranı kerim de birinci sırada, nüzul yani iniş sıralamasında beşinci suredir. kuranı kerimin sayfasını açtığımızda ilk karşımıza çıkan sure olduğu için, ...
Dil Bağlama Duası
Dil Bağlama Duası
Dil Bağlama Duası, Namaz abdesti aldıktan sonra üç defa Ayetel kürsi okuyup, ardından Ya Hayyu Ya kayyum Ya Bediassemavati Ya Zelcelali Vel İkram okunur, sonra ey Allah'ım; filan kişinin bana karşı dilini bağla, ağzını kilitle hakkımda hayır ve iy...
Mahkeme Duası
Mahkeme Duası
Mahkeme duası, mahkemelik olan bir işinizde endişeniz olursa bol bol okunmalıdır. Dua Allah ile kurulan bir köprüdür. Bizler Rabbimize açılırsak, içimizde sıkıntı, kuruntu olmadan yaşayabiliriz. Hakkın ve adaletin olduğu bir yerde her şey hayırlıdır....
Doğumu Kolaylaştıran Dua
Doğumu Kolaylaştıran Dua
Doğumu Kolaylaştıran Dua, Kadınların hayatlarının en özel dönemi hamilelik dönemidir. Fakat bu dönemin sonunda doğum olduğu için hamileliğin tadına varmak yerine doğum sancısı korkuları ile uğraşır anne. Karnına cenini yerleştiren Rabb'i kadına elbet...
Rabbena Duası Ve Anlamı
Rabbena Duası Ve Anlamı
Rabbena Duası Ve Anlamı, Rabbena Duası Kuran-ı Kerim sürelerinden ve aynı zaman da namaz sürelerinden biridir. Kıymetli süreler arasında olan rabbena duasının anlamı da büyüktür. Bu duanın şifası çok olduğundan namazlardan sonra bol bol okumakta fayd...
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası, İsmi Azam kelime anlamı olarak isimlerin en büyüğü anlamına gelmektedir. Esma-ül Hüsna yüce Allah' ın Kur'an da geçen 99 adıdır ve İsmi Azam bu isimler içinden en büyük en faziletli olanıdır. İsmi Azam Duası ise tam olarak hangisi ol...
Adet Olmak İçin Dua
Adet Olmak İçin Dua
Adet olmak için dua, adet, sağlıklı olan her bayanın yaşamında olan bir vücut fonksiyonudur. Bu çoğu kişilerde düzenli olarak her ay görülürken, bazı kişilerde de düzensiz olabilmektedir. Bayanlarda adet döngüsü denilen süreç, menopoz dönemine ka...
Yasin Bağışlama Duası
Yasin Bağışlama Duası
Yasin bağışlama duası, Yasin okuduktan sonra yapılan bağışlama duası etkili olmakta ve ölen bir kişinin ardından veya ölmekte olan bir kişinin başında okunur ve ona hediye edilir.Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim.Elhamdülillahi r...
Kıtmir Duası
Kıtmir Duası
Kıtmir duası, halk arasında nazar duası olarak ta bilinir. Daire şeklinde ayet ve isimler yazılarak ortaya kıtmir adının yerleştirilmesiyle yazılmaktadır. Bunun sebebi duanın diğerlerinden ayrı tutulmak istenmesidir. Bu "Allah'ım Ashab-ı Kehf hürmeti...
İstek Duası
İstek Duası
İstek duası, Allah'tan bir isteğiniz olduğunda, bir dileğiniz olduğunda okunmalıdır. İsteklerinizin ,dileklerinizin Allah katında kabul olması için, sadece du etmeni değil iyi bir kul olmanız gerekir. Üzerinize düşen vazifeleri yerine getirmelisiniz....

 

Ya Vedud Duası
Hz Yunus Duası
Elham Duası
Dil Bağlama Duası
Mahkeme Duası
Doğumu Kolaylaştıran Dua
Rabbena Duası Ve Anlamı
İsmi Azam Duası
Adet Olmak İçin Dua
Yasin Bağışlama Duası
Kıtmir Duası
İstek Duası
Esmaül Hüsna Duası
Kar Duası
Dilek Duası
Şans Duası
Hz Alinin Duası
Hızır Duası
Ayetel Kürsi Duası
Sabah Namazından Sonra Okunacak Dua
Rabbi Yessir Duası
Miftahul Cennet Duası
Kün Feyekün Duası
Cin Duası
Şirinlik Duası
Sevdiğinin Araması İçin Dua
Hayır Duası
Zenginlik Duası
Rüyada Dua Etmek
İşyeri Bereket Duası
Popüler İçerik
Esmaül Hüsna Duası
Esmaül Hüsna Duası
Esmaül Hüsna Duası, güzel isimler demektir ki bu Allah'ın 99 isminden oluşur. Allah'ın sıfatlarından oluşan bu isimlerin her biri farklı anlamda ve h...
Kar Duası
Kar Duası
Kar duası, aynı yağmur duası gibi bazı bölgelerde yapılmaktadır. Karın yağmasına ihtiyaç duyulan bölgelerde, uzun bir süre kar yağmaması yüzünden insa...
Dilek Duası
Dilek Duası
Dilek duası, her zaman bilinmekte olup yedisinden yetmişine hemen hemen her zaman okunulacak bir dua olmaktadır. Dilek duası istenilen bir şeyin olmas...
Şans Duası
Şans Duası
Şans duası, dinimizde şans diye bir kavram yoktur. Bu dualar nasip açıcı olarak okunmalıdır. Kuran-ı Kerim'de "Ey iman edenler! şarap, kumar, dikili t...
Hz Alinin Duası
Hz Alinin Duası
Hz Ali'nin Duası, Hz Ali allah dostu peygamber efendimizin( s.a.v ) amcasının oğlu olarak bilinir. Ayrı yeten Hz Ali halifelikte yapmıştır bir dönem. ...
Hızır Duası
Hızır Duası
Hızır duası, dünyevi istek ve arzuların gerçekleşmesi için okunan bir duadır. Hızır (as)'ın okuduğu vird ve duasıSabah ve akşam namazlarının ardından ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Ya Vedud Duası
Hz Yunus Duası
Elham Duası
Dil Bağlama Duası
Mahkeme Duası
Dedigim Dedik;(
Eşimin Gözü Dışarda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Dedigim Dedik;(
Eşimin Gözü Dışarda
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022