Tesbih Duası

Tesbih Duası

Tesbih Duası, Tesbih Allah'u Teala' yı noksan sıfatlardan münezzeh etmek ve O'nu yüceltmek demektir. Biz kullar olarak gün boyu Rabb' imiz anmak ve O'nun şanını yüceltmek zorundayız. Nitekim Rabb'imiz Ali İmran 191. ayeti kerimesinde "Onlar, ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken (her vakit) Allah'ı anarlar, göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler (ve şöyle derler:) Rabbimiz! Sen bunu boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz. Bizi cehennem azabından koru! derler." buyurmuştur. Yine Taha Süresi 130. ayeti kerimesin de "Güneş doğmadan önce ve güneş batmadan önce, Rabb' ına hamd ederek tesbih et. Bu ayeti Kerimede de anlaşılacağı üzere Rabb'imizi her an anmalıyız.

Hadis-i şerifler' de öğretilen tesbih duaları

Ebu Hureyre Radıyallahu Anhdan rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz Sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu. " Kim ki sabahladığı ve gecelediği zaman şu tesbihi yaparsa, kıyamet gününde bu yaptığından daha faziletlisi ile kimse gelemez. Ancak onun gibi söyleyen yada ondan daha fazla söyleyen gelir. Subhanellahi ve bihamdihi ( Allah' a hamd eder olduğum halde O'nu noksanlıklardan tenzih ederim)Ebu Davud'un rivayetinde ise "Subhanellahi'l-azimi ve bihamdihi" ( yüce Allah' a hamd ederek Onu noksanlıklardan tenzih ederim) şeklinde geçer. ( Müslim, Ebu Davud, Buhari)

Ebu Hureyre Radıyallahu Anhdan rivayet edildiğine göre, Ebu Bekir sıddık (r.a.) dedi ki; Ya Rasulullah sabah ve akşam olduğunda okuyacağım bir takım sözler (tesbihler) bana emret. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurduki sabahladığın. gecelediğin ve yatağına girdiğin zaman şöyle de.Allahümme fatırıssemavati ve'l-arzı, alime'l- gaybi ve'ş-şehadeti, rabbe külli şey'in ve melikehu. Eşhedü enla ilahe illa ente. Euzü bike min şerri nefsi ve şerri'ş-şeytani ve şirkihi. Ey gökleri ve arzı Yaratan, gaybı ve hazırı bilen, her şeyin Rabbi ve maliki olan yüce Allah' ım. Şahitlik ederim ki Senden başka ilah yoktur. Nefsimin şerrinden, şeytanın şerrinden ve şirkinden Sana sığınırım.


Enes (r.a.) sağlam bir rivayetle Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur. Kimki sabahladığı veya akşamladığı zaman AlIâhümme innî ashabtü üşhidüke ve üşhidü hamelete arşike ve mel'a-tikete ve cemi'a halkıke enneke ente lâ ilahe illâ ente ve enne muhammeden abdüke ve resûlüke."Allah'ım! Seni şah id tutar olduğum halde, Arş'mı taşıyanları, melekle­rini ve bütün mahlûkâtını da şahid tutar olduğum halde sabahladım ki, Sen Allah'sın; Senden başka ilâh yoktur. Muhammed de Senin kulundur ve Resulündür. Derse allah onun dörtte birini ateşten azad eder. Bu duayı iki defa söyleyenin yarınısını ateşten azad eder. Bu duayı üç kez söyleyenin dörtte üçünü azad eder. Kim ki dört kez söylerse Allah'u Teala onun tamamını ateşten azad eder. (Ebu Davud, Nesai, Amhed bin Hanbel)
Ebu Ayyaş'dan (r.a.) sağlam bir sened ile rivayet edilmiştir ki; Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu. Her kim sabahladığı zaman"Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâşerîke leh, lehu'l mülkü ve lehu'l hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadîr" (Allah' tan başka ilah yoktur. Yalnız O vardır. Onun ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'nundur. Ve her şeye kadirdir. derse İsmail oğullarından bir köle azad etmiş sevabı verilir. O kişiden oon günah düşürülür. Ondan on derece yükseltilir. Akşama girinceye kadar şeytandan korunmuş olur. bu duayı gece yaparsa aynısı sabaha kadar geçerlidir.( Ebu Davud, İbni Mace, Nesai)

Namazdan sonra yapılan tesbih dualarını öğrenmek istiyorsanız Sitemizde bulunan :Namazdan sonra okunan dualar sayfasına bakınız. Rabb 'im bizi huzurundan ayırmasın. Her daim tesbih dualarına dikkatli olan kişilerden eylesin

Son Güncelleme : 01.03.2021 05:48:24
Tesbih Duası ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Tesbih Duası Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Tesbih Duası"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Ya Vedud Duası
Ya Vedud Duası
Ya Vedud Duası, Bu dua Allah'ın Kur'a-nı Kerim de geçen 99 isminden biri olan Vedud ismi ile yapılan bir duadır. Vedud isminin anlamı 'sevilmeye çok layık olan'dır. Vedud duası genellikle sevgi, sevilme ihtiyacına karşı okunan bir duadır. Ayrıca sıkı...
Hz Yunus Duası
Hz Yunus Duası
Hz Yunus Duası, tevbe, pişmanlık, Allah'a karşı acziyet ve affedilme talebi içeren güzide bir duadır.Hz Yunus'un Kuran'da Geçen Hikayesi:Hz Yunus kavmine Allah'ın davetini bildirir. Ama kavmi bu davete kulak tıkar. Kavminin bu tutumuna kızan Hz Yunus...
Elham Duası
Elham Duası
Elham duası, Mekke de inmiştir.. Toplam yedi ayetten oluşmaktadır. Tam olarak inen ilk suredir. Kuranı kerim de birinci sırada, nüzul yani iniş sıralamasında beşinci suredir. kuranı kerimin sayfasını açtığımızda ilk karşımıza çıkan sure olduğu için, ...
Dil Bağlama Duası
Dil Bağlama Duası
Dil Bağlama Duası, Namaz abdesti aldıktan sonra üç defa Ayetel kürsi okuyup, ardından Ya Hayyu Ya kayyum Ya Bediassemavati Ya Zelcelali Vel İkram okunur, sonra ey Allah'ım; filan kişinin bana karşı dilini bağla, ağzını kilitle hakkımda hayır ve iy...
Mahkeme Duası
Mahkeme Duası
Mahkeme duası, mahkemelik olan bir işinizde endişeniz olursa bol bol okunmalıdır. Dua Allah ile kurulan bir köprüdür. Bizler Rabbimize açılırsak, içimizde sıkıntı, kuruntu olmadan yaşayabiliriz. Hakkın ve adaletin olduğu bir yerde her şey hayırlıdır....
Doğumu Kolaylaştıran Dua
Doğumu Kolaylaştıran Dua
Doğumu Kolaylaştıran Dua, Kadınların hayatlarının en özel dönemi hamilelik dönemidir. Fakat bu dönemin sonunda doğum olduğu için hamileliğin tadına varmak yerine doğum sancısı korkuları ile uğraşır anne. Karnına cenini yerleştiren Rabb'i kadına elbet...
Rabbena Duası Ve Anlamı
Rabbena Duası Ve Anlamı
Rabbena Duası Ve Anlamı, Rabbena Duası Kuran-ı Kerim sürelerinden ve aynı zaman da namaz sürelerinden biridir. Kıymetli süreler arasında olan rabbena duasının anlamı da büyüktür. Bu duanın şifası çok olduğundan namazlardan sonra bol bol okumakta fayd...
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası, İsmi Azam kelime anlamı olarak isimlerin en büyüğü anlamına gelmektedir. Esma-ül Hüsna yüce Allah' ın Kur'an da geçen 99 adıdır ve İsmi Azam bu isimler içinden en büyük en faziletli olanıdır. İsmi Azam Duası ise tam olarak hangisi ol...
Adet Olmak İçin Dua
Adet Olmak İçin Dua
Adet olmak için dua, adet, sağlıklı olan her bayanın yaşamında olan bir vücut fonksiyonudur. Bu çoğu kişilerde düzenli olarak her ay görülürken, bazı kişilerde de düzensiz olabilmektedir. Bayanlarda adet döngüsü denilen süreç, menopoz dönemine ka...
Yasin Bağışlama Duası
Yasin Bağışlama Duası
Yasin bağışlama duası, Yasin okuduktan sonra yapılan bağışlama duası etkili olmakta ve ölen bir kişinin ardından veya ölmekte olan bir kişinin başında okunur ve ona hediye edilir.Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim.Elhamdülillahi r...
Kıtmir Duası
Kıtmir Duası
Kıtmir duası, halk arasında nazar duası olarak ta bilinir. Daire şeklinde ayet ve isimler yazılarak ortaya kıtmir adının yerleştirilmesiyle yazılmaktadır. Bunun sebebi duanın diğerlerinden ayrı tutulmak istenmesidir. Bu "Allah'ım Ashab-ı Kehf hürmeti...
İstek Duası
İstek Duası
İstek duası, Allah'tan bir isteğiniz olduğunda, bir dileğiniz olduğunda okunmalıdır. İsteklerinizin ,dileklerinizin Allah katında kabul olması için, sadece du etmeni değil iyi bir kul olmanız gerekir. Üzerinize düşen vazifeleri yerine getirmelisiniz....

 

Ya Vedud Duası
Hz Yunus Duası
Elham Duası
Dil Bağlama Duası
Mahkeme Duası
Doğumu Kolaylaştıran Dua
Rabbena Duası Ve Anlamı
İsmi Azam Duası
Adet Olmak İçin Dua
Yasin Bağışlama Duası
Kıtmir Duası
İstek Duası
Esmaül Hüsna Duası
Kar Duası
Dilek Duası
Şans Duası
Hz Alinin Duası
Hızır Duası
Ayetel Kürsi Duası
Sabah Namazından Sonra Okunacak Dua
Rabbi Yessir Duası
Miftahul Cennet Duası
Kün Feyekün Duası
Cin Duası
Şirinlik Duası
Sevdiğinin Araması İçin Dua
Hayır Duası
Zenginlik Duası
Rüyada Dua Etmek
İşyeri Bereket Duası
Popüler İçerik
Esmaül Hüsna Duası
Esmaül Hüsna Duası
Esmaül Hüsna Duası, güzel isimler demektir ki bu Allah'ın 99 isminden oluşur. Allah'ın sıfatlarından oluşan bu isimlerin her biri farklı anlamda ve h...
Kar Duası
Kar Duası
Kar duası, aynı yağmur duası gibi bazı bölgelerde yapılmaktadır. Karın yağmasına ihtiyaç duyulan bölgelerde, uzun bir süre kar yağmaması yüzünden insa...
Dilek Duası
Dilek Duası
Dilek duası, her zaman bilinmekte olup yedisinden yetmişine hemen hemen her zaman okunulacak bir dua olmaktadır. Dilek duası istenilen bir şeyin olmas...
Şans Duası
Şans Duası
Şans duası, dinimizde şans diye bir kavram yoktur. Bu dualar nasip açıcı olarak okunmalıdır. Kuran-ı Kerim'de "Ey iman edenler! şarap, kumar, dikili t...
Hz Alinin Duası
Hz Alinin Duası
Hz Ali'nin Duası, Hz Ali allah dostu peygamber efendimizin( s.a.v ) amcasının oğlu olarak bilinir. Ayrı yeten Hz Ali halifelikte yapmıştır bir dönem. ...
Hızır Duası
Hızır Duası
Hızır duası, dünyevi istek ve arzuların gerçekleşmesi için okunan bir duadır. Hızır (as)'ın okuduğu vird ve duasıSabah ve akşam namazlarının ardından ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Ya Vedud Duası
Hz Yunus Duası
Elham Duası
Dil Bağlama Duası
Mahkeme Duası
Dedigim Dedik;(
Eşimin Gözü Dışarda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Dedigim Dedik;(
Eşimin Gözü Dışarda
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022