Tesbih Duası Okunuşu ve Anlamı
15 Mayıs 2024 Çarşamba

Tesbih Duası Okunuşu ve Anlamı

Tesbih Duası, Tesbih Allah'u Teala'yı noksan sıfatlardan münezzeh etmek ve O'nu yüceltmek demektir. Biz kullar olarak gün boyu Rabb' imiz anmak ve O'nun şanını yüceltmek zorundayız. Nitekim Rabbimiz Ali İmran 191. Ayeti kerimesinde "Onlar, ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken (Her vakit) Allah'ı anarlar, göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler (Ve şöyle derler:) Rabbimiz! Sen bunu boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz. Bizi cehennem azabından koru! derler." buyurmuştur. Yine Taha Süresi 130. Ayeti kerimesin de "Güneş doğmadan önce ve güneş batmadan önce, Rabb'ına hamd ederek tesbih et. Bu ayeti Kerimede de anlaşılacağı üzere Rabbimizi her an anmalıyız.


Hadis-i şeriflerde öğretilen tesbih duaları


Ebu Hureyre Radıyallahu Anhdan rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz Sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu. " Kim ki sabahladığı ve gecelediği zaman şu tesbihi yaparsa, kıyamet gününde bu yaptığından daha faziletlisi ile kimse gelemez. Ancak onun gibi söyleyen ya da ondan daha fazla söyleyen gelir. Subhanellahi ve bihamdihi (Allah'a hamd eder olduğum halde O'nu noksanlıklardan tenzih ederim) Ebu Davud'un rivayetinde ise "Subhanellahi'l-azimi ve bihamdihi" (Yüce Allah'a hamd ederek Onu noksanlıklardan tenzih ederim) şeklinde geçer. (Müslim, Ebu Davud, Buhari)

Ebu Hureyre Radıyallahu Anhdan rivayet edildiğine göre, Ebu Bekir sıddık (R. A.) dedi ki; ya Rasulullah sabah ve akşam olduğunda okuyacağım birtakım sözler (Tesbihler) bana emret. Peygamber Efendimiz (S. A. V.) buyurdu ki sabahladığın. Gecelediğin ve yatağına girdiğin zaman şöyle de. Allahümme fatırıssemavati ve'l-arzı, alime'l- gaybi ve'ş-şehadeti, rabbe külli şey'in ve melikehu. Eşhedü enla ilahe illa ente. Euzü bike min şerri nefsi ve şerri'ş-şeytani ve şirkihi. Ey gökleri ve arzı Yaratan, gaybı ve hazırı bilen, her şeyin Rabbi ve maliki olan yüce Allah'ım. Şahitlik ederim ki Senden başka ilah yoktur. Nefsimin şerrinden, şeytanın şerrinden ve şirkinden Sana sığınırım.

Enes (R. A.) sağlam bir rivayetle Rasulullah (S. A. V.) şöyle buyurmuştur. Kim ki sabahladığı veya akşamladığı zaman AlIâhümme innî ashabtü üşhidüke ve üşhidü hamelete arşike ve mel'a-tikete ve cemi'a halkıke enneke ente lâ ilahe illâ ente ve enne muhammeden abdüke ve resûlüke. "Allah'ım! Seni şah id tutar olduğum halde, Arş'mı taşıyanları, melekle­rini ve bütün mahlûkâtını da şahid tutar olduğum halde sabahladım ki, Sen Allah'sın; Senden başka ilâh yoktur. Muhammed de Senin kulundur ve Resulündür. Derse Allah onun dörtte birini ateşten azad eder. Bu duayı iki defa söyleyenin yarınısını ateşten azad eder. Bu duayı üç kez söyleyenin dörtte üçünü azad eder. Kim ki dört kez söylerse Allah'u Teâlâ onun tamamını ateşten azad eder. (Ebu Davud, Nesai, Amhed bin Hanbel)

Ebu Ayyaş'dan (R. A.) sağlam bir sened ile rivayet edilmiştir ki; Rasulullah (S. A. V.) şöyle buyurdu. Her kim sabahladığı zaman"Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâşerîke leh, lehu'l mülkü ve lehu'l hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadîr" (Allah'tan başka ilah yoktur. Yalnız O vardır. Onun ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'nundur ve her şeye kadirdir. Derse İsmail oğullarından bir köle azad etmiş sevabı verilir. O kişiden oon günah düşürülür. Ondan on derece yükseltilir. Akşama girinceye kadar şeytandan korunmuş olur. Bu duayı gece yaparsa aynısı sabaha kadar geçerlidir. (Ebu Davud, İbni Mace, Nesai)

Namazdan sonra yapılan tesbih dualarını öğrenmek istiyorsanız Sitemizde bulunan: Namazdan sonra okunan dualar sayfasına bakınız. Rabb 'im bizi huzurundan ayırmasın. Her daim tesbih dualarına dikkatli olan kişilerden eylesin.

Tesbih Duası Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Arefe Duası Okunuşu ve Anlamı

Arefe Duası Okunuşu ve Anlamı

İlginizi Çekebilir

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Hacet Duası Okunuşu ve Anlamı

Hacet Duası Okunuşu ve Anlamı

Tövbe Duası Okunuşu ve Anlamı

Tövbe Duası Okunuşu ve Anlamı

Hacet Namazı Duası Okunuşu ve Anlamı

Hacet Namazı Duası Okunuşu ve Anlamı

Zayıflama Duası Okunuşu ve Anlamı

Zayıflama Duası Okunuşu ve Anlamı

Yasin Duası Okunuşu ve Anlamı

Yasin Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Yağmur Duası Okunuşu ve Anlamı

Yağmur Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Sekine Duası Okunuşu ve Anlamı

Sekine Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Muhabbet Duası Okunuşu ve Anlamı

Muhabbet Duası Okunuşu ve Anlamı

İnşirah Duası Okunuşu ve Anlamı

İnşirah Duası Okunuşu ve Anlamı

Allahümme Barik Duası Okunuşu ve Anlamı

Allahümme Barik Duası Okunuşu ve Anlamı

Nazar Duası Okunuşu ve Anlamı

Nazar Duası Okunuşu ve Anlamı

Sabır Duası Okunuşu ve Anlamı

Sabır Duası Okunuşu ve Anlamı

Hatim Duası Okunuşu ve Anlamı

Hatim Duası Okunuşu ve Anlamı

Yunus Duası Okunuşu ve Anlamı

Yunus Duası Okunuşu ve Anlamı

Kurban Duası Okunuşu ve Anlamı

Kurban Duası Okunuşu ve Anlamı

Aile Huzuru İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Aile Huzuru İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Kurban Kesme Duası Okunuşu ve Anlamı

Kurban Kesme Duası Okunuşu ve Anlamı

Fetih Duası Okunuşu ve Anlamı

Fetih Duası Okunuşu ve Anlamı

İç Sıkıntısı İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

İç Sıkıntısı İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Barışma Duası Okunuşu ve Anlamı

Barışma Duası Okunuşu ve Anlamı

Şükür Duası Okunuşu ve Anlamı

Şükür Duası Okunuşu ve Anlamı

Celcelutiye Duası Okunuşu ve Anlamı

Celcelutiye Duası Okunuşu ve Anlamı

Mübin Duası Okunuşu ve Anlamı

Mübin Duası Okunuşu ve Anlamı

Kazanç Duası Okunuşu ve Anlamı

Kazanç Duası Okunuşu ve Anlamı

Yardım Duası Okunuşu ve Anlamı

Yardım Duası Okunuşu ve Anlamı

Sınavda Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Sınavda Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Rabbena Duası ve Anlamı Okunuşu ve Fazileti

Rabbena Duası ve Anlamı Okunuşu ve Fazileti

Elham Duası Okunuşu ve Anlamı

Elham Duası Okunuşu ve Anlamı

Hayırlı Dualar Okunuşu ve Anlamı

Hayırlı Dualar Okunuşu ve Anlamı

Instagram

  • galeri1
  • galeri2
  • galeri3
  • galeri4
  • galeri5
  • galeri6